Men Adorasyon Mwen

Men adorasyon mwen, sel adorasyon mwen

Men adorasyon mwen, tout adorasyon mwen

Seye ou merite tout glwa, 

peson pap kab adore’w nan plas mwen

Le mwen sonje tout sa ou fe pou mwen

Peson pap kab adore’w nan plas mwen

Men adorasyon mwen, sel adorasyon mwen

Men adorasyon mwen, tout adorasyon mwen

Here’s my worship

All of my worship

Receive my worship

All of my worship

And I will not be silent

I will always worship You

As long as I am breathing

I will always worship you

Men adorasyon mwen, sel adorasyon mwen

Men adorasyon mwen, tout adorasyon mwen

Bouch mwen pap janm ret fenmen

Adorasyon mwen se pou Ou

Jouk tan mwen pagen souf anko

Adorasyon mwen se pou Ou

1