Leve Menm Devan Majeste’w

Leve menm devan majeste’w

Ayo imole, mwen adore ou

Ou mouri nan plan mwen

Pou mwen gen lavi

Si se pat gras ou m’pata’p ekziste

M’adore’w, m’adore’w, m’adore’w

Seye m’adore’w

M’adore’w, m’adore’w, madore’w

Seye m’adore’w

Leve menm devan majeste’w

Ayo imole, mwen adore ou

Ou mouri nan plan mwen

Pou mwen gen lavi

Si se pat gras ou m’pata’p ekziste

(Bis)

M’adore’w, m’adore’w, m’adore’w

Seye m’adore’w

M’adore’w, m’adore’w, madore’w

Seye m’adore’w

1